ผลงานการติดตั้งโซลาร์บนหลังคาบ้านพักอาศัย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้กระทรวงพลังงานรับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษ Feed In Tariff จากโซลาร์รูฟท็อป
สัญญาระยะยาว 25 ปี บริษัท เค.จี. เอนเนอร์จี จำกัด ภายใต้แบรนด์ เค.จี.โซลาร์
ได้ดำเนินการเช่าหลังคาอาคารบ้านพักอาศัยเป็นกำลังผลิตกว่า 7MW 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย

บ้านพักอาศัย