พลังงานหมุนเวียนในเยอรมัน

By SUPUNNEE.M February 15, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก เยอรมัน,พลังงานทดแทน,พลังงานหมุนเวียน,พลังงานนิวเคลียร์,พลังงานถ่านหิน,พลังงานสะอาด,พลังงานลม,แสงอาทิตย์,น้ำ,ก๊าซชีวภาพ,ก๊าซเรือนกระจก,สนธิสัญญาปารีส,ลดโลกร้อน

ประเทศเยอรมันโตแบบก้าวกระโดดด้านพลังงานทดแทนซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดภายในปี 2030 รวมถึงจะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ภายในปี 2022 และยังมีการวางแผนระยะยาวในการเลิกใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

ทั่วโลกหันมาลงทุนอุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์ม

By SUPUNNEE.M January 23, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซลาร์ฟาร์ม,พลังงานทดแทน,น้ำมัน,พลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้า,สภาวะโลกร้อน,ซาอุดีอาระเบีย,อินเดีย

สาเหตุจากนักวิจัย "เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม" จากรายงานว่าหลายประเทศมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพร้อมทั้งส่งออกพลังงานทดแทนรายใหญ่ของโลก ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีแผนจะลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันจึงโปรเจคเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ 2019 และเสร็จสิ้นในปี 2030 เกี่ยวกับโซล่าร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าจะสูงถึง 200,000 เมกะวัตต์

Duck Curve ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่างกันสุดขั้วจากพลังงานแสงอาทิตย์ Part 2

By SUPUNNEE.M December 31, 2018 ข่าวสาร, พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานแสงอาทิตย์,ไฟฟ้า,ผลิตไฟฟ้า,หลังเป็ด,สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,กราฟคอเป็ด,หัวเป็ด,ไฟฟ้าฮอร์นสเดล,แบตเตอรี่ลิเธียม

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมดพึ่งพาพลังงานจากระบบสายส่งของการไฟฟ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตใช้เองยังคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เส้นกราฟปริมาณการใช้ไฟฟ้าจึงมีลักษณะคล้ายหลังอูฐ คือลดต่ำตั้งแต่หลังเที่ยงคืนและค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงใกล้รุ่งจนถึงเช้าเมื่อผู้คนตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรก่อนออกจากบ้าน โดยเพิ่มสูงสุดในช่วงสายถึงสิบเอ็ดโมงเศษ และลดต่ำลงช่วงแคบๆ ในระหว่างพักกลางวัน จากนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป และลดลงทีละน้อยช่วงใกล้เลิกเรียนหรือเลิกงาน ก่อนจะท

Duck Curve ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่างกันสุดขั้วจากพลังงานแสงอาทิตย์ Part 1

By SUPUNNEE.M December 31, 2018 ข่าวสาร, พลังงานในชีวิตประจำวัน Duck Curve,ไฟฟ้า,พลังงานแสงอาทิตย์,โซล่าเซลล์,อินเวอร์เตอร์,แบตเตอรี่,ก๊าซธรรมชาติ,ถ่านหิน,รูฟท็อป,ออนกริด,กราฟหลังอูฐ,โค้งหลังเป็ด

เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และ อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และ ราคาของอุปกรณ์เหล่านี้ที่เคยมีราคาที่สูงมาก กลับถูกลงอย่างรวดเร็ว แม้แบตเตอรี่ของระบบนี้จะอยู่ในระหว่างพัฒนาและราคายังคงสูงอยู่ แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็เพียงพอจะทำให้การผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น

กกพ. ปรับขึ้นราคาค่าไฟ

By SUPUNNEE.M November 30, 2018 ข่าวสาร ค่าไฟ,อัตราค่าไฟฟ้า,เชื้อเพลิง,การซื้อไฟฟ้า,โซล่าเซลล์,รูฟท๊อป,ผลิตไฟฟ้า,น้ำมันดีเซล,ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG),การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,น้ำมันเตา,ราคาถ่านหิน,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานสะอาด

กกพ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที(FT) สำหรับงวดเดือน มกราคม-เมษายน 2562 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และนี่นับเป็นการปรับขึ้นค่าเอฟทีครั้งแรกในรอบ 16 เดือน