ประเทศเยอรมันค่าไฟติดลบ

By SUPUNNEE.M November 14, 2018 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก ค่าไฟ,การผลิตไฟฟ้า,แสงแดด,ลม,แบตเตอรี่,พลังงาน,พลังงานหมุนเวียน,ไฟฟ้า,เครื่องผลิตไฟฟ้า,สูบน้ำ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างก็เคยประสบปัญหาในการผลิตไฟฟ้าได้มากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค จนจะต้องมีการว่าจ้างผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้มาช่วยกันใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเกินออกมา และประเทศที่ประสบปัญหานี้บ่อยที่สุด ก็คือประเทศเยอรมัน เนื่องจากภายในประเทศเยอรมันนั้นมีการสงเสริมการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกันอย่างเต็มที่

ชุมขนาดเล็กในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใช้เองได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

By SUPUNNEE.M November 07, 2018 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานทดแทน,ไมโครกริด,การไฟฟ้า,การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า,ปั๊มความร้อน,แบตเตอรี่,พลังงานสะอาด,ผลิตไฟฟ้า

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ริเริ่มแนวทางใหม่ในการสร้าง และแบ่งปันพลังงาน ซึ่งอาจหมายถึงแหล่งชุมชนและบ้านพักอาศัย จะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ด้วยตนเองในอนาคตอันใกล้นี้ มีงานวิจัยใหม่ที่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าระบบ ไมโครกริด (ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก) แบบกระจายอำนาจ จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในอนาคตของเราได้มากที่สุด

รถยนต์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

By SUPUNNEE.M October 31, 2018 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานแสงอาทิตย์,sion,ไซออน,รถยนต์ไฟฟ้า,โซล่าเซลล์

ลองจินตนาการดูว่าหากรถยนต์ของคุณสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันคุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากขนาดไหน บริษัท Sono Motors ของประเทศเยอรมัน กำลังจะทำให้แนวคิดนี้เป็นจริง เพราะเขาได้สร้างรถยนต์ที่มีชื่อว่า Sion (ไซออน) รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้แบบครบวงจรในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้

ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

By SUPUNNEE.M October 26, 2018 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก ระบบโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์แบบรูฟท็อป,การสำรวจก่อนการติดตั้ง,การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์,การตรวจสอบหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ,ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์,อินเวอร์เตอร์

ในปัจจุบันการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบรูฟท็อป ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือกับบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จะมีขั้นตอนในการติดตั้งหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ นั่นคือ 1. การสำรวจก่อนการติดตั้ง 2. การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 3. การตรวจสอบหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ

การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์และบำรุงรักษาระบบควบคุม

By SUPUNNEE.M October 17, 2018 บทความที่น่าสนใจ การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์,อุปกรณ์ทางไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์,การบำรุงรักษากริดไทอินเวอร์เตอร์,การบำรุงรักษาตู้แผงไฟฟ้า

โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของตัวแผงโซล่าเซลล์นั้น จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจะยาวนาน แต่อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือระบบทั่วไป จะเกิดการเสียหายได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษาระบบให้ทำงานปกติอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบอีกด้วย