ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จัดการด้านเศษอาหารได้ยั่งยืนที่สุดในโลก

By SUPUNNEE.M February 18, 2019 บทความที่น่าสนใจ ฝรั่งเศส,เศษอาหาร,การเกษตรเชิงนิเวศ,การเกษตร,เกษตรแห่งสหประชาชาติ,องค์การอาหาร,สิ่งแวดล้อม,ซูเปอร์มาเก็ต,ดิน,น้ำ,สภาพอากาศ,ชีวภาพ,ปุ๋ยเคมี

ปัญหาเรื่องเศษอาหารเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลก แต่ประเทศฝรั่งเศสจัดการทุกอย่างได้ดีโดยออกมาตราฐานเชิงรุกในการจัดการเกี่ยวกับเศษอาหารเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพชีวิตที่ดี โดยนำการเกษตรเชิงนิเวศมาใช้คือ ปกป้อง ดิน น้ำ และสภาพอากาศ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมด้วยสารเคมีหรือการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและประชาชน

พลังงานหมุนเวียนในเยอรมัน

By SUPUNNEE.M February 15, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก เยอรมัน,พลังงานทดแทน,พลังงานหมุนเวียน,พลังงานนิวเคลียร์,พลังงานถ่านหิน,พลังงานสะอาด,พลังงานลม,แสงอาทิตย์,น้ำ,ก๊าซชีวภาพ,ก๊าซเรือนกระจก,สนธิสัญญาปารีส,ลดโลกร้อน

ประเทศเยอรมันโตแบบก้าวกระโดดด้านพลังงานทดแทนซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดภายในปี 2030 รวมถึงจะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ภายในปี 2022 และยังมีการวางแผนระยะยาวในการเลิกใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

ทั่วโลกหันมาลงทุนอุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์ม

By SUPUNNEE.M January 23, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซลาร์ฟาร์ม,พลังงานทดแทน,น้ำมัน,พลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้า,สภาวะโลกร้อน,ซาอุดีอาระเบีย,อินเดีย

สาเหตุจากนักวิจัย "เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม" จากรายงานว่าหลายประเทศมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพร้อมทั้งส่งออกพลังงานทดแทนรายใหญ่ของโลก ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีแผนจะลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันจึงโปรเจคเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ 2019 และเสร็จสิ้นในปี 2030 เกี่ยวกับโซล่าร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าจะสูงถึง 200,000 เมกะวัตต์

เมื่อสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ควรพิจารณาอะไรบ้าง

By SUPUNNEE.M December 31, 2018 พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์,พลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์,โซลาร์รูฟท็อป,โครงการรับซื้อไฟฟ้า,รัฐบาล,BOI,การลงทุนติดตั้ง,อินเวอร์เตอร์

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีความกระตือรือร้น และให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ พลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ทั้งติดตั้งเพื่อประหยัดไฟ และเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากรัฐบาล และหลายคนรอลุ้นว่ารัฐบาลจะเปิดโครงการนี้เมื่อไหร่รับซื้อกี่บาท ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีคุณสมบัติครบถ้วนและประหยัด มีให้ใช้งานตลอดไม่ต้องคอยเติม ปัจจัยที่เราควรจะพิจารณาเมื่อต้องการติดตั้งโซลล่าเซลล์มีอะไรบ้าง

Duck Curve ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่างกันสุดขั้วจากพลังงานแสงอาทิตย์ Part 2

By SUPUNNEE.M December 31, 2018 ข่าวสาร, พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานแสงอาทิตย์,ไฟฟ้า,ผลิตไฟฟ้า,หลังเป็ด,สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,กราฟคอเป็ด,หัวเป็ด,ไฟฟ้าฮอร์นสเดล,แบตเตอรี่ลิเธียม

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมดพึ่งพาพลังงานจากระบบสายส่งของการไฟฟ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตใช้เองยังคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เส้นกราฟปริมาณการใช้ไฟฟ้าจึงมีลักษณะคล้ายหลังอูฐ คือลดต่ำตั้งแต่หลังเที่ยงคืนและค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงใกล้รุ่งจนถึงเช้าเมื่อผู้คนตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรก่อนออกจากบ้าน โดยเพิ่มสูงสุดในช่วงสายถึงสิบเอ็ดโมงเศษ และลดต่ำลงช่วงแคบๆ ในระหว่างพักกลางวัน จากนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป และลดลงทีละน้อยช่วงใกล้เลิกเรียนหรือเลิกงาน ก่อนจะท